Projecten

projecten-stedelijk.jpg

Stedelijke transformaties
De OntwerpBus is ideaal om bijvoorbeeld bewoners en gebruikers te betrekken bij de transformatie van stedelijk gebied, zij het de herinrichting van de openbare ruimte, herstructurering of het aanleggen van een groenzone of park, waar gezocht wordt naar interactie tussen de plannenmakers en de bewoners en gebruikers.

projecten-landschappelijk.jpg

Landschappelijk ontwerpen
De OntwerpBus is bijzonder geschikt voor ontwerpen in een zeer landelijke zetting, waarbij de landschappelijke kwaliteiten van een locatie goed in beeld gebracht of ervaren moeten worden, om tot een stemmig ontwerp te komen. Dat kan zijn een vakantieverblijf, de transformatie van een verlaten boerderij of een andere ontwikkeling in het landelijke gebied.
 
thumb-c-lehner-gunther-ontwerpbus-7-mrt-2010-name_07_1.jpg

Wetenschappelijk onderwijs
De OntwerpBus kan voor studenten (landschaps)architectuur als thuisbasis voor veldwerk op locatie worden gebruikt. Aan tafels en banken kan in de bus en eromheen worden gewerkt. Twee borden nodigen het publiek uit om met de studenten te spreken. De opleidingsinstelling kan door middel van stickers op de carrosserie worden vermeld.

projecten-schoolprojecten.jpg

Schoolprojecten
Door zijn opvallende verschijning en mobiliteit is de OntwerpBus geschikt voor korte schoolprojecten met een bouwkundig of architectonisch thema. De bus kan daarbij als ontwerpatelier dienen voor maximaal twaalf leerlingen aan 1 tot 3 afzonderlijke tafels, of een grote gezamenlijke tafels. De leerlingen kunnen dan bijvoorbeeld op locatie een ontwerpopdracht uitvoeren, of veldwerk verrichten met de bus als thuisbasis.