Spilstraat, Alkmaar

schets Spilstraat

Dit project behelst de herontwikkeling van de openbare ruimte van de Spilstraat in Alkmaar. De huidige situatie geeft problemen op verschillende niveaus. De ontsluiting is onduidelijk, de straat is rommelig en er ontbreken plaatsen om te spelen, elkaar te ontmoeten of te verblijven.

Legu werd gevraagd door de gemeente Alkmaar een nieuw landschapsontwerp te maken en de bewoners te betrekken bij de ontwikkeling van hun plannen. Zij trokken daarom met de ontwerpbus Oscar de wijk in en nodigden de bewoners uit om te praten over hun visie op de huidige situatie in hun straat en verbeteringsmogelijkheden voor de toekomst . Binnen zeer korte tijd raakten de mensen betrokken en lieten hun straat aan de architecten zien. De kinderen tekenden hun ideeën over hoe hun straat eruit zou kunnen komen te zien. Gedurende een wandeling door de buurt werd er uitgebreid gesproken over de meest belangrijke knelpunten en kwaliteiten.

Deze werkwijze heeft zich als zeer efficiënt bewezen, de eerste ontwerpen konden reeds worden getoond aan gemeente en bewoners. Bovendien markeerde de Oscarinzet de eerste stap in de richting van meer sociaal contact en samenhang in de straat.