Stelling van Amsterdam

webp1010205.jpg 

De Ontwerpbus staat in augustus 2009 bij de Summer Academy Trailerpark op het terrein van het Kunstfort bij Vijfhuizen. lehner en gunther architecten geven workshops voor studenten, die gebaseerd zijn op de fascinatie voor de relatie tussen de mens en nieuwe, door mensenhand geschapen locaties zoals de Stelling van Amsterdam, waar het fort onderdeel van is.

Welke relatie gaan mensen aan met een zo jonge plek? Tijdens de workshops van de zomeracademie werken de architecten en de studenten samen aan een masterplan voor kunstzinnig hergebruik van de gehele Stelling van Amsterdam, illustratief uitgewerkt aan de hand van de Genieloods en het landschap rondom het Kunstfort.